DESPRE NOI

Cine suntem?

Suntem un grup de entuziaști ai cercetării și inventicii, profesori, doctori, ingineri și oameni de afaceri, preocupați de situația inventicii din România. Împreună am fondat INVENTIKUS, entitate ce are ca misiune principală susținerea și promovarea invențiilor românești, în vederea utilizării lor pentru creșterea calității vieții în România.

Misiunea noastră

Inovația este principalul motor al dezvoltării tehnologice a unui stat și de aceea la INVENTIKUS ne propunem să descoperim, să finanțăm și să promovăm ideile noi tehnologice ale inventatorilor români, pentru a determina păstrarea cercetătorilor și a proiectelor lor în România. În acest sens, INVENTIKUS va participa activ la dezvoltarea cercetării și inovației, realizate cu scopul îmbunătății calității vieții din România. Din perspectiva sistemelor inovatoare, cercetarea şi dezvoltarea tehnologică reprezintă rezultatul unui ansamblu complex de relaţii între întreprinderi, universităţi, institute de cercetare şi alte structuri suport. Prin urmare, performanţele din inovare ale unei ţări depind de modul în care aceşti actori relaţionează unul cu altul, ca elemente ale unui sistem colectiv de creare şi utilizare a cunoaşterii. Din păcate, deocamdată România este un stat inovator modest, ce înregistrează cele mai slabe performanțe din Uniunea Europeană în acest domeniu (aprox. 31% față de media UE), potrivit tabloului de bord privind inovarea pentru 2018, publicat de Comisia Europeană.

Viziunea conceptului

Din perspectiva fondatorilor INVENTIKUS, inovarea reprezintă motorul esențial al avansului economic, de care beneficiază consumatorii, companiile și economia în ansamblu. Unul dintre beneficiile majore ale inovării este contribuția acesteia la creșterea economică. Simplificând, considerăm că inovarea poate conduce la o productivitate sporită și anume la un volum mai mare de produse obținute utilizând aceiași factori de producție. Pe măsură ce productivitatea sporește, se produc mai multe bunuri și servicii, cu alte cuvinte, economia crește. Factorul care determină creşterea rolului inovării şi schimbări importante în modul de realizare a inovării este necesitatea de a dezvolta, promova şi valorifica creaţiile ştiinţifice şi tehnice pentru dezvoltarea durabilă, economică şi socială, prin crearea de locuri de muncă, reducerea impactului asupra mediului şi creşterea calităţii vieţii. Inovarea este motorul esenţial al creşterii în economia de piaţă. Abilitatea de a inova este crucială nu numai pentru supravieţuirea companiilor individuale, ci pentru sustenabilitatea întregii economii a societăţii moderne.

DE CE INVENTIKUS

Contextul actual

România este țara ce a înregistrat un declin important în performanțe comparativ cu 2010, înregistrând o scădere de aprox. 15% a indexului de inovare. Prin urmare, este necesară coordonarea unitară a proceselor de inovare la nivel naţional, aspect ce presupune strategii, politici şi acţiuni specifice, pentru: dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi inovare, optimizarea relaţiilor dintre componentele sistemului naţional de inovare, asigurarea finanţării şi a resursei umane, coordonarea programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, evaluarea performanţelor din inovare etc. Astfel, urmărim derularea unor parteneriate durabile cu principalele universități tehnice din România (Universitatea București, Politehnica București, Universitatea Tehnică din Cluj, Universitatea Tehnică din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov), precum și cu centre de cercetare și institute de inventică publice și private, din țară și din străinătate. De asemenea, ne bazăm pe suportul autorităților publice și locale, a mediului de afaceri și unor parteneri din industria românească, interesați de susținerea și dezvoltarea proiectelor de cercetare/inovare din domeniul tehnologic.