De ce inventikus?

Serviciile noastre

Rețeaua noastră largă de parteneri INVENTIKUS încurajează dezvoltarea unui mediu propice cercetării prin încurajarea tinerilor să devină inventatori, prin creșterea accesului la cercetare și prin educație antreprenorială și sprijinirea lansării, incubării timpurii și îndrumării
întreprinderilor bazate pe invenție:
• Analiză proiect de invenție și întocmire studiu de prefezabilitate;

• Brevetare sau înregistrare marcă:

o Redactare cerere brevet

o Documentare proiect brevetare

o Întocmire documente tipizate OSIM

o Reprezentare în relația cu OSIM

• Dezvoltare și identificare soluții de finanțare (fonduri structurale, capital privat, fonduri de învestiții, instituții bancare etc)

• Soluții producție și post-producție

• Marketing - realizarea portofoliului de brand pentru produs in sine sau pentru serviciile pe care invenția le poate oferi

• Soluții post-producție – realizarea unui Business Model Canvas